I-deja.lv

dejas, kas rodas no idejas | idejas, kas rodas no dejas

I-DEJAS MĀJAS projekta Somijā izskaņas pasākumi Latvijā

.

.

.

I-DEJAS MĀJĀ gada nogalē liela rosība saistībā ar

I-DEJAS MĀJAS īstenotu un Eiropas Savienības finansētu

Erasmus+ projektu Somijā

Audz, lai augtu citi: aktuāla un kvalitatīva izglītība veselai, integrētai un radošai sabiedrībai.”

.

.

30. decembrī‘1,4 plkst. 10.00

notiks somatikas meistarklase plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ATPŪSTIES STRĀDĀJOT.

Meistarklasē varēs apgūt praktiskus paņēmienus, kā atpūsties strādājot, tas ir, kā pagarināt ražīgos darba periodus, kā saglabāt un veicināt labsajūtu, lai, nepārtraucot darbu, tas ritētu uz priekšu. Izmantojot auguma un kustības apzināšanos, meistarklasē būs iespēja attīstīt pieradumus, lai samazinātu nevajadzīgo tonusu muskuļos un justos labāk

.

30. decembrī’14, plkst. 16.00

notiks ar somatikas jomu saistīto profesionāļu saiets IEMIESOŠANĀS IZGLĪTĪBĀ:

somatikas metožu pielietojums izglītībā un somatikas izglītība Latvijā.

Saiets domāts, lai veicinātu aktuālas informācijas apriti par somatikas metožu pielietojumu un iemiesotas mācīšanās (embodied learning) iespējām Latvijas augstākajās mācību iestādēs un citos mācību centros, dalītos labajās praksēs un rastu sadarbības partnerus jauniem Erasmus+ projektiem. Saietā būs arī pieredzamās anatomijas (experiential anatomy) nodarbības degustācija un prezentācija par projekta “Audz, lai augtu citi!” sadarbības iestādes ISLO (Somija) 9 mēnešu programmu “Izglītība dejā un somatikā,” kā arī I-DEJAS MĀJAS dibinātājas un somatikas pārstāves Ineses Upes un dzīves mākslinieces Madaras Ritumas moderēta diskusija par somatiku un izglītību Latvijā

.

Ja jūties iederīgs šajos pasākumos, laicīgi, tas ir līdz 27. decembrim,

atraksti par to uz i-deja[at]i-deja.lv, un radi sev iespēju piedalīties!

.

.

.

Par projektu “Audz, lai augtu citi!”
ATPUSTIES STRADAJOT vaditaja Madara Rituma

Projekta ietvaros Madara Rituma – dzīves māksliniece, somatikas pasniedzēja un I-DEJAS MĀJAS biedre
– divus mēnešus (20.10.2014-19.12.2014) mācīja un vēroja citu pasniedzēju darbu Eiropas mērogā unikālā mācību programmā “Izglītība dejā un somatikā” Austrumsomijas Sporta Institūtā (ISLO) Somijā.

I-DEJAS MĀJA jau 4 gadus veiksmīgi sadarbojas ar ISLO. Sadarbība aizsākās ar Ineses Upes asistentūru (Eiropas Savienības Grundtvig programma) un mācībām institūtā. Turpmākos gadus Inesi aicināja kā viespasniedzēju.

ISLO programma “Izglītība dejā un somatikā” ir unikāla Eiropas mērogā, jo piedāvā apgūt somatikas metodes, kas izmantojamas, pasniedzot deju un pašu somatiku deviņu mēnešu garā kursā. Tā gaitā notiek regulārās nodarbības (kontaktimprovizācija, pašizziņa dejā un kustībā, autentiskā kustība), nedēļu garas darbnīcas (kustības izpēte un analīze, grupu vadīšana un pedagoģija, dejas un kustību terapija, radošais process dejā un mākslas radīšana, kustību un dejas improvizācija u.c.), kā arī individuālie projekti (patstāvīgais darbs, solo kustību izpēte, nodarbību vadīšana u.c.)