I-deja.lv

dejas, kas rodas no idejas | idejas, kas rodas no dejas

Capoeira bērniem (6-12 g.)

Brazīlijas izcelsmes māksla, kas sevī apvieno deju, cīņu, mūziku un filozofiju.
Spēle, kas attīsta bērna koordināciju, spēku un lokanību,
kā arī māca sadarboties ar partneri, tai pat laikā izpaužot sevi
bērniem 6-12 gadu vecumā
…vasaras brīvdienās…
sezonā: pirmdienās, ceturtdienās, 17:00-18:00

Ģimeņu kontakts

Lielais ar mazo kopā, roku rokā, opā!
Sestdien ģimeni vieno deja, uzticība, rotaļīgums!
reizi mēnesī, sestdien, 10:00-11:00
…vasaras brīvdienās…
sezonā: reizi mēnesī- sestdien, 11:00-12:00

Deja bērniem

Šīs nebūs dejas parastās, kad skolotāja stāv klases priekšā un māca bērniem sevi atkārtot, perfekti kopētāji būs vienmēr un miljons. Pasniedzēju Katrīnu interesē ar dejas un kustības palīdzību veicināt bērnos radošumu un pašpārliecinātību. Lai izaug par rīcībspējīgiem, fleksibliem, drosmīgiem cilvēkiem, kas izglābs pasauli!

…vasaras brīvdienās…

sezonā: pirmdienas, ceturtdienas, 18:00-19:00

Mūsdienu dejas jauniešiem (7+g.)

Hip hop/ lyrical hip hop, funk, modern linedance u.c.
deju stili–  kustību pilnveidei, ritma izjūtai, muzikalitātei.
Smaids, prieks, mūzika un deja-
iedvesma un enerģijas lādiņš visai nedēļai!
…vasaras brīvdienās…
sezonā: ceturtdienās, 17:00-18:00