I-deja.lv

dejas, kas rodas no idejas | idejas, kas rodas no dejas

Stihiju deja | personīgie rituāli

Aktīvā meditācija. Enerģiska izlāde un uzlāde
brīvas, personīgas dejas formā.
Piecas stihijas caurstrāvo visu. Mēs no tām sastāvam.
Zeme, uguns, ūdens, gaiss un ēteris. Deja

12.septembrī, trešdien, 18:00-20:30

Kustību mindfulness – Authentic Movement

kustību meditācija, kas veicina ķermeņa-prāta-jūtu apzinātību,
padziļinātību un emocionāli inteliģentu komunikāciju
1 trešdiena mēnesī
4. jūlijs | 1. augusts | 5. septembris
Lielupes pludmalē
Lai vai kādi laikapstākļi, tos baudīsim uz savas ādas!

TaiDzi

Senā ķīniešu kustību māksla
un dzīves filosofija
mūslaiku cilvēkam
pirmdienās, 17:30-19:00
…vasaras brīvdienās no 18. jūnija…

Somatikas Kustību klases jūras malā

Katru mirkli dzīvē mēs funkcionējam caur mūsu augumu. Elpošana, stāja, kustība, veids, kā sevi saturam, ietekmē visu mūsu būšanu- to, kā mēs domājam, rīkojamies, jūtam un uztveram pasauli un paši sevi
4., 5. un 11., 12.augustā, 10:00-11:30
Lielupē, jūras malā

Veiksmīgā pieteikšanās– līdz 25.jūlijam (mazāka dalības maksa)

Somatikas viesmeistarklašu cikls

Introduction to Embodied Culture
Personal Sustainability through Body and Mind Sync
Relationality and Collaborative Mindset
Creativity and Being in the World
31.07, 02.08, 07.08, 09.08, 18:30-20:30
Iespējams iekļauties arī atsevišķos semināros

Veiksmīgā pieteikšanās– līdz 15.jūlijam (mazāka dalības maksa)

Spēka joga

Katrā no mums mīt dižens spēks,
vajag tikai to atklāt un iemācīties to kontrolēt

ceturtdienās, 19:00-20:30

I-DEJU joga @ POSITIVUS

I-DEJAS MĀJAS jogas pasniedzēji
sestdien un svētdien, 21. un 22. jūlijā, 11:30-12:30,
sniedz jogas nodarbības kāpā aiz Dabas skatuves

Gadskārtas un godi

lekciju/diskusiju cikls par latvju tradīcijām, ar dančiem turpinājumā

bezmaksas, bet- iepriekš piesakoties (!)
24.augustā | Latvju godi – Krustabas, Kāzas/Vedības, Bēres/Bedības
5.oktobrī | Veļu laiks, seno latviešu izpratne par pasaules uzbūvi un kārtību
7.decembrī | Saulgriežu svētki – Ziemassvētki
piektdienās, 18:00-20:30

Somatikas studija

Radoša pašizziņa ir solis pirms sevis pieņemšanas…
vasaras brīvlaikā, bet interesi var pieteikt jau tagad…

ID kurss

autentiskums | somatika | harizma
spēja pārvaldīt sevi, lai gudri pārvaldītu savu dzīvi
secīgu praktisko pieredzes semināru kurss augstākai dzīves kvalitātei
5 nedēļas nogales | oktobris-decembris

intereses pieteikšana- jau tagad!

Individuāla psihoterapija pašizaugsmei

 uz augumu orientētās psihoterapeites
Ineses Ločmeles vadībā
savstarpēji saskaņotā laikā