I-deja.lv

dejas, kas rodas no idejas | idejas, kas rodas no dejas

NB!

Sekojiet līdzi atsevišķu nodarbību un praktisko semināru norises laikiem – piem.,
ID kurss‘, Kontaktimprovizācija, Autentiskā kustība, Stihiju dejaprivātstundas un ārzemju viespasniedzēju praktiskajiem semināriem  – to aprakstos un Jaunumos.

.

pieteikties jaunumiem | telpu īres iespējas

.

..

.

pieteikties jaunumiem | telpu īres iespējas