I-deja.lv

dejas, kas rodas no idejas | idejas, kas rodas no dejas

Somatikas viesmeistarklašu cikls

.

Body is our

perceiving, thinking,

feeling, moving,

and acting in the world

___________________________________________

.

Laiks

31.07, 02.08, 07.08, 09.08’18, 18:30-20:30
Iespējams iekļauties arī atsevišķos semināros

.

ONLINE PIETEIKŠANĀS

.

Kontakti

Inese Ločmele | 29137826 | somatika[at]i-deja.lv

___________________________________________

.

.

Viespasniedzējas 4 darbnīcu cikls

Mūsdienu rietumu sabiedrībā cilvēka augums tiek ierasti apskatīts no estētikas, mākslas vai veselības skatpunktiem. Iemiesotā kultūra (Embodied culture) skata cilvēka augumu kā daļu no mūsu inteliģences, kas integrēta dzīvi piedzīvotā dzīvē. Augums ir mūsu uztvere, domāšana, jušana, kustēšanās, rīcība pasaulē. Tas ir process un mūsu piedzīvotās dzīves pilnība. Kā re-integrēt šo auguma inteliģenci dažādās mūsu dzīves jomās, ir šī darbnīcu cikla izpētes pamatjautājums. Iemiesotā kultūra sakņojas ceļojumā caur kultūras transformācijām, kurās iešūpinām citādāk cilvēci virzošās vērtības: tradicionālās idejas par veiksmi nomaina dzīves iemiesošana un jēgpilna dzīvošana, attiecības aug partnerības abpusējas apzinātības virzienā, uzmanība uz apkārtējo un iekšējo dzīvi, līdzsvars un cieņa pret dažādo un holistiskā dzīves uztvere kopumā apvieno iemiesotības (embodiment) principus.

Darbnīcu cikls notiks angļu valodā

.

1. | 31.07 | Introduction to Embodied Culture*
2. | 02.08 | Personal Sustainability through Body and Mind Sync*
3. | 07.08 | Relationality and Collaborative Mindset*
4. | 09.08 | Creativity and Being in the World*

.

* par katru semināru zemāk lasiet plašāk

.

Iespējams iekļauties arī atsevišķos semināros

.

.

Pasniedz

Sabina Abdulajeva (Berlīne) – pēdējos 10 gadus esmu vadījusi uz pieredzi balstītas mācības dažāda vecuma un jomu cilvēkiem saistībā ar personīgās ilgtspējas, iemiesotas dzīvošanas, radošuma un pašizpausmes, sadarbības un izmaiņu menedžmenta tēmām. Esmu pārliecināta- jo radošāka un iemiesotāka kļūs sabiedrība, jo līdzsvarotāka un priecīgāka, un tādējādi- arī veselīgāka un ilgtspējīgāka tā būs. Sadarbībā ar vairākiem radošiem cilvēkiem esam radījuši La Foresta Collective – mēs rakstām stāstus un veicam intervijasorganizējam pasākumus un iespaidīgas pieredzes, dizainējam un vadām darbnīcas un programmas dažādām auditorijām iemiesotās kultūras jomā.
Daži fakti par Sabinas pieredzi: I’ve studied Sustainable Development at Copenhagen Business School and University of Liège; Liberal Arts at Bard College in Berlin; and Grinberg method (educational methodology that teaches movement and body attention) in Berlin and Vienna. I’ve explored Montessori and Waldorf pedagogy, Butoh dance, storytelling and improvisation

Plašāk par Sabinas pieredzi: www.sabina-abdulajeva.com

               .

Vieta

I-DEJAS MĀJA, Rīgā, Lāčplēša ielā 60, 2. stāvā | karte

Valoda

Angļu valoda

Dalībnieki

Pieaugušie, kas vēlas izaugsmi, iekļaujot šajā procesā kustību un ķermeņa apzinātību

Dalība

viena darbnīca: 20€ | 4 darbnīcu cikls, samaksājot par visu uzreiz līdz 15. jūlijam: 60€

Pēc 15. 07 – viena darbnīca: 25€ | 4 darbnīcu cikls: 80€

.

vēl 2 iespējas:

A) divās nedēļas nogalēs tikties jūras malā kustību darbnīcās: 4., 5. un 11., 12.augustā

Every moment in life we function through our bodies. Breathing, posture, movement, the way we hold ourselves altogether, influence our whole presence, the way we think, act, feel and perceive the world and ourselves. During these movement sessions we will be learning to pay attention to the body, its subjective experiences and how they influence who we are, and thus to be actively responsible for one’s own life and well-being. This class will combine movement, awareness, focus and embodiment practices, elements from Stopping Movement training and martial arts, as well as give some theoretical insights. We become what we practice, so training awareness, expanding our movement and breathing capacities, we learn to embody new ways of being, because body is not a fixated being, it is a process

B) tikties ar Sabinu Grinberg metodes individuālajās sesijās. Lūdzu, sazinieties ar viņu (hello[at]sabina-abdulajeva.com), lai norunātu jums vēlamo laiku. Vieta: Somatikas t-elpa, Lāčplēša 60, 5.stāvā, Rīgā (virs I-DEJAS MĀJAS). Viena sesija: 60€

.


.

Workshop 1 | Introduction to Embodied Culture
Culture is like the soil we grow from. It nurtures us and shapes us in profound ways. It extends around us in circles — starting with individual culture reaching outwards to larger communities (family, organisation, country, etc). Embodied culture is a holistic approach to culture that fosters social transformation and leads to more sustainability, well-being and creativity in life. In this introductory workshop I will share with you some of the work La Foresta Collective is doing around this subject: what are the elements, principles and values of an embodied culture, and what does it mean for individuals on a personal level. There will be some theoretical insights, conversations, reflections, practice and exercises
.
Workshop 2 | Personal Sustainability through Body and Mind Sync
Personal sustainability is an ability to sustain ourselves, to be well in any area of our experience. This workshop aims to raise participants’ awareness (from daily details of how we walk through our day to the way we communicate with others), and to develop personal sustainability as an attitude in life, as a decision to be well in any area of one’s experience. Whether it is about one’s physical and mental health, or relationships with people around. This workshop offers a way to discover the existing connections between mind, perception, expression, emotions, behaviour and the physical body and to integrate these different parts into a more harmonious whole. It is based on learning to pay attention, to be honest with what we perceive and express, what we want and don’t want
.
Workshop 3 | Relationality and Collaborative Mindset
The world is a living process of mutually transforming relationships. In any work – people are the most important. If you find the right people you will be rowing together in the same direction, towards a shared vision. And it will be fun. Often conflicts and misunderstandings get in the way. How can we cooperate better, relate to each other with less “labels” and express more freely who we are? How to create an environment where nobody needs to compromise, obediently submit or control others? How to give criticism in a contructive way? How can everyone tap into their individual’s personal strengths and wisdom, expand their capabilities, confidence and resilience, and be part of building strong and trustworthy relationships in the working environment and elsewhere in life? These are the questions at the center of this workshop. The participants will be offered a set of tools, exercises and experiences in a group that aim to bring more physical awareness, drop unnecessary efforts and feel more free while connecting to people
.
Workshop 4 | Creativity and Being in the World
Everyone is an artist. Meaning, first and foremost, a designer of one’s own life. We know this from Joseph Beuys who looked at creativity in terms of the inner powers which inhabit human beings and which can be developed further, so that self-realisation can happen. Creativity has to do with being true to yourself and your expression, confidence in your personal trajectories and inspiration from the continuously changing world around. Using artistic tools such as storytelling, drawing, writing, painting and playing with colours, we will set onto a journey to uncover everyone’s own creativity and integrate this spirit of creativity and genuine expression of yourself into your daily life