I-deja.lv

dejas, kas rodas no idejas | idejas, kas rodas no dejas

festivāls ‘HARMONISKA Cilvēka izdzīvošanas komplekts’

 .

.

Rīga2014′ notikums

festivāla ‘Survival Kit

tematiskās līnijas ‘Utopiskā pilsēta’ ietvaros

.

.

cilvēciskums    radošums    atvērtība    cieņa*

harmonija    līdzāspastāvēšana    pieņemšana

sadarbība    ieklausīšanās    līdzsvars*

saskaņa    laime
*- sevī, otrā, apkārtējā vidē

.

Riga2014Notikums Mazais

 

Dejas un personības kultūras centra
I-DEJAS MĀJA rīkotā festivāla prelūdija jeb sagatavošanās notikusi jau kopš pavasara, veicot antropoloģisku pētījumu par Rīgas Klusā centra vēsturi un par to, kas ir laime un kā rodama harmonija. Uz šī pētījuma rezultātu bāzes tematiski veidots festivāls, kas norisinājās 4.-6. septembrī ‘2014.
Kā jau ierasts I-DEJAS MĀJĀ, aktivitāšu norises bija
i-dejiskas, radošas un praktiski pieredzamas

.

4.-6.septembrī ‘2014 festivāls aicināja:

ceturtdien, 4.septembrī, piedalīties diskusijā un praktiskās nodarbībās par tēmu “HARMONISKA Cilvēka izdzīvošanas komplekts” kopā ar sirds meditācijas pasniedzēju Valdi Svirski, olimpieti Mārtiņu Rubeni, dabas pētnieku Māri Olti, antropoloģi Santu Margeviču, psiholoģi, pasniedzēju un astroloģi Ievu Vaini, jogas pasniedzēju Diānu Mo un auguma psihoterapeiti, I-DEJAS MĀJAS saimnieci, Inesi Upi,

foto no diskusijas

piektdien, 5.septembrī, pieredzēt to caur visām 7 maņām pavisam praktiski “Laimīgo Cilvēku rūpnīcā” I-DEJAS MĀJAS telpās un

.

6.septembrī- performanču vakarā “Utopija vārdā Harmonija“, kur uz pavasarī veikto pētījumu rezultātu bāzes I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji kopā ar saviem studentiem bija radījuši performances-

I-DEJAS MĀJAS pagalmā un tās apkārtnē

performanču vakara foto un vēl te ;)

performanču vakara video

.

Paralēli tam visam trīs secīgus vakarus – bija iespēja iekļauties I-DEJAS MĀJAS pasniedzēju vadītajās deju meistarklasēs, kur deja tiek sasaistīta ar laimes un harmonijas pētījuma tēmām,

un to rezultāti izrādīti performanču vakarā

.

Pateicoties ‘Rīga2014‘ un ‘Survival Kit‘ atbalstam,

festivāla 4.-6.septembra ‘2014 aktivitātes bija bez maksas

.

.

___________________________________________________________________________________

.

Festivāla POSTLŪDIJA -cilvēkiem, kas padziļināti vēlas izzināt festivāla pamattēmas-

laimi un harmoniju

3 praktiskie semināri 3 septembra ‘2014 nedēļas nogales

13.-14.septembris’14 – “HARMONISKAIS Es“,

19., 21.septembris – “Dabas ritumi pilsētā” un

27.-28.septembris – viesmeistarklase “Vai var būt vieglāk?

un

pēc-festivāla izstādes atklāšana un laimes un harmononijas darbnīca 2.oktobrī

___________________________________________________________________________________

.

*

Šī ir kultūras manifestācija par sociālo utopiju – harmonisku cilvēku PILSĒTĀ

.

__________________________________________________________________________________

 

Kāpēc?

.

Dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA vairumam cilvēku zināms kā vieta, kur dejot.

Šoreiz aktualizējam mūsu kultūras centra otro tēmu- personības aspektu

.

Ar mūsu sniegtajām kultūras iniciatīvām jo īpaši cenšamies pozitivizēt pilsētas publisko telpu, saliedēt sabiedrību tieši pateicoties postulētajai tēmai- raisot domas virzienu laimes un harmonijas reālu meklējumu virzienā

.

Zinātnieki saka, ka vietās, kur regulāri notiekot grupu meditācija, apmēram 5km rādiusā mazinoties noziedzība. Runa ir par domformas noturēšanu. Šaubos, vai spēsim šī projekta ietvaros veikt arī šādu mērījumu, bet darīsim daudz, lai tas realizējas arī nemērīts!

.

Vairums projekta notikumu plānots radīt tādus, kur informācija tiek nodota caur kustību, tēliem, skaņām, pieskārieniem- ne ierastajā vārdiskajā veidolā. Pateicoties smadzeņu pētījumu rezultātiem jau sen pierādīts, ka šādā veidā tiek aktualizēta cilvēka smadzeņu labā (radošā!) puslode, kura pārstāv laimes, harmonijas un visa vienotības izjūtu

.

Dejas un personības kultūras centra I-DEJAS MĀJA radītāja un saimniece Inese Upe ne tikai koordinē centra darbību, pasniedz tajā, vada šo festivāla projektu, bet ir arī auguma psihoterapeite. Šī projekta tēmas nosaukums radās, pateicoties vairākiem viņas psihoterapijas klientiem, kas par sākotnējo iemeslu terapijas uzsākšanai teikuši, ka vēlas dzīvot laimīgi un harmoniski ar sevi un citiem. Vai tā nevēlas ik katrs? Un kā to realizēt? Un kā to realizēt pilsētā, kur uz ik stūra iekšējais ritms un personīgā harmonija tiek izaicināta ar arvien jaunu informāciju, citu sniegtām prioritātēm un vērtībām, ar arvien jauniem visāda veida vižiem? Vairumā projekta aktivitāšu uzmanību no ārējās informācijas lauka ar cieņu vērsīsim uz katra iekšējo- ieklausīšanos sevī

.

.

.

Festivālu atbalsta:

HarmonisksCilveks AtbalstitajuJosla

 

.

.